PRAWO SPADKOWE

Adwokat Michał Świąder świadczy pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych ze spadkami i prawem spadkowym.

W ramach tego obszaru praktyki oferujemy usługi w kwestiach dotyczących:

 • sporządzenia testamentu,
 • sporządzenia zapisu,
 • sporządzenia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
 • sporządzenia umowy zobowiązującej do zbycia spadku oraz najdogodniejszego uregulowania spraw osobistych i majątkowych na wypadek śmierci.

Przeprowadzamy analizy już sporządzonych testamentów i zapisów pod kątem ich ważności.

Adwokat Michał Świąder prowadzi sprawy m.in. o:

1.stwierdzenie nabycia spadku:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • stwierdzenie nabycia zapisu windykacyjnego,
 • podważanie ważności testamentu
 • podważanie skuteczności poszczególnych rozrządzeń testamentowych
 • zmiana postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku,
 • uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia

2.zachowek:

 • dochodzenie zachowku
 • obrona przed żądaniami zachowku
 • dochodzenie zachowku przy dziedziczeniu ustawowym w związku z doliczaniem darowizn
 • dochodzenie zachowku w związku z istnieniem zapisów windykacyjnych
 • dochodzenie zachowku połączone z dowodzeniem pozorności umów dotyczących nieruchomości
 • podważanie skuteczności wydziedziczenia

3.dział spadku:

 • dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności,
 • dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego małżonków,
 • dział spadku połączony z podważeniem dokonanych darowizn,
 • dział spadku połączony z doliczaniem darowizn,
 • uchylenie się od skutków niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku/zapisu windykacyjnego w terminie,
 • odrzucenie zapisu jak i zmniejszenie zapisów,
 • ustalenie niegodności dziedziczenia,
 • zabezpieczenie spadku