PRAWO SPADKOWE

Adwokat dr Michał Świąder świadczy pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych ze spadkami i prawem spadkowym.

W ramach tego obszaru praktyki oferujemy usługi w kwestiach dotyczących:

 • sporządzenia testamentu,
 • sporządzenia zapisu,
 • sporządzenia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
 • sporządzenia umowy zobowiązującej do zbycia spadku oraz najdogodniejszego uregulowania spraw osobistych i majątkowych na wypadek śmierci.

Przeprowadzamy analizy już sporządzonych testamentów i zapisów pod kątem ich ważności.

Adwokat dr Michał Świąder prowadzi sprawy m.in. o:

1.stwierdzenie nabycia spadku:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
 • stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • podważanie ważności testamentu,
 • podważanie skuteczności poszczególnych rozrządzeń testamentowych,
 • zmiana postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku,
 • uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • sprawy o przyjęcie/odrzucenie spadku,
 • uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia.

2.zachowek:

 • dochodzenie zachowku,
 • obrona przed żądaniami zachowku,
 • dochodzenie zachowku przy dziedziczeniu ustawowym w związku z doliczaniem darowizn,
 • dochodzenie zachowku w związku z istnieniem zapisów windykacyjnych,
 • dochodzenie zachowku połączone z dowodzeniem pozorności umów dotyczących nieruchomości,
 • podważanie skuteczności wydziedziczenia.

3.dział spadku:

 • dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności,
 • dział spadku połączony z podziałem majątku wspólnego małżonków,
 • dział spadku połączony z podważeniem dokonanych darowizn,
 • dział spadku połączony z doliczaniem darowizn,
 • uchylenie się od skutków niezłożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku/zapisu windykacyjnego w terminie,
 • odrzucenie zapisu jak i zmniejszenie zapisów,
 • ustalenie niegodności dziedziczenia,
 • zabezpieczenie spadku.

4. inne sprawy spadkowe:

 • uchylenie się od skutków niedochowania terminu do odrzucenia spadku,
 • sprawy o wyrażenie zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego spadkobiercy,
 • sprawy o zabezpieczenie spadku,
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • sprawy o realizacje roszczenia quasi-alimentacyjnego dziadków spadkodawcy,
 • sprawy o wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
 • sądowe dochodzenie wykonania zapisu zwykłego lub zapisu windykacyjnego,
 • sprawy o odrzucenie zapisu zwykłego/ustalenie bezskuteczności ustanowienia zapisu zwykłego
 • sprawy o odrzucenie zapisu windykacyjnego/ustalenie bezskuteczności ustanowienia zapisu windykacyjnego,
 • sprawy o uznanie zapisobiercy/zapisobiercy windykacyjnego za niegodnego,
 • dochodzenie wykonania polecenia,
 • doradztwo prawne w kwestiach dotyczących zarządu spadkiem/przedmiotem zapisu,
 • sprawy o uznanie oświadczenia odrzucającego spadek/przedmiot zapisu windykacyjnego za bezskuteczne w stosunku do wierzycieli,
 • sprawy związane z dziedziczeniem gospodarstw rolnych.