UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM

Adwokat Dr Michał Świąder oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie tworzenia wszelkiego rodzaju umów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym i prawnym.  Adwokat dr Michał Świąder doradza we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Adwokat dr Michał Świąder posiada bogate, praktyczne doświadczenie w opracowywaniu i opiniowaniu kontraktów. Doradza on także w zakresie należytego zabezpieczania umów, dobierając najbardziej dogodne w danej sytuacji instrumenty. W ramach działalności Kancelarii zapewniamy ocenę roszczeń umownych stron oraz wsparcie w zarządzaniu zawartym kontraktem.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Dr. Michała Świądra w ramach tej sfery swojej działalności oferuje w szczególności:

  • analizę przedmiotu umowy/kontraktu,
  • weryfikację wiarygodności partnerów biznesowych,
  • tworzenie listów intencyjnych,
  • przygotowanie umów przedwstępnych,
  • prowadzenie negocjacji,
  • opracowanie zasadniczych umów wraz z wszelką niezbędną dokumentacją,
  • ustanawianie zabezpieczeń zawieranych umów,
  • wsparcie w negocjacjach oraz przygotowanie optymalnych strategii spotkań,
  • przygotowanie prawnych ram współpracy pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego,
  • obsługa  już zawartych umów/kontraktów, ich restrukturyzacja i dopasowanie zapisów do zmieniających się warunków prawno-gospodarczych.