PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Oferta Kancelarii Adwokackiej Adwokata Michała Świąder jest dedykowana przedsiębiorcom, jak również osobom fizycznym i innym podmiotom nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Adwokat Michał Świąder specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej w sprawach z zakresu:

 1. sądowego i administracyjnego postępowania egzekucyjnego,
 2. prawa restrukturyzacyjnego
 3. prawa upadłościowego z uwzględnieniem prawa spółek i prawa rynku kapitałowego
 4. upadłości konsumenckiej

Kancelaria doradza w sprawach, związanych z likwidacją spółek prawa handlowego oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Ponadto oferujemy kompleksową obsługę spółek prawa handlowego obejmującą takie zagadnienia jak zakładanie spółek, bieżąca obsługa korporacyjna, zmiany w spółkach (zmiany umów i statutów spółek), emisje udziałów/akcji/warrantów/obligacji, obsługa transakcji zbywania udziałów/akcji/obligacji.

Kancelaria świadczy także usługi prawne w sprawach z zakresu szeroko rozumianego:

 1. prawa cywilnego w tym prawa umów,
 2. prawa spadkowego,
 3. prawa administracyjnego,
 4. prawa pracy,
 5. prawa oświatowego
 6. prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 7. prawa lokalowego,
 8. prawa gospodarczego oraz prawa handlowego,
 9. prawa stowarzyszeń oraz fundacji
 10. prawa karnego i prawa karnego skarbowego.