WINDYKACJA

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi w zakresie zakresie odzyskiwania wierzytelności. Naszym celem jest zapewnienie aby Państwa należności zostały odzyskane w jak najkrótszym czasie.

W ramach prowadzonego przez Kancelarie procesu windykacyjnego dokonujemy następujących czynności:

  • wstępnej oceny właściwej drogi postępowania procesowego, czasu oraz kosztów egzekucji, rekomendacji drogi dochodzenia należności oraz podejmowania spraw pilnych, w których należy przerwać bieg terminu przedawnienia;
  • przygotowywania dokumentacji procesowej;
  • podejmowanie prób: przedsądowego, ugodowego odzyskiwania należności – negocjacji z dłużnikami spłaty zadłużeń;
  • przeprowadzania przedprocesowego postępowania zabezpieczającego spłatę należności;
  • uzyskiwania tytułów wykonawczych potrzebnych do wszczęcia egzekucji – występowanie do sądów z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym (np. aktowi notarialnemu) lub kierowanie do sądów pozwów o zapłatę;

na etapie postępowania egzekucyjnego:

  • w pierwszej kolejności sporządzamy ostateczne przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty,
  • kierujemy do komornika (wyróżniającego się wysokim stopniem skuteczności) – wniosek o wszczęcie egzekucji,
  • poszukujemy majątku dłużnika,
  • stale monitorujemy prowadzone postępowanie egzekucyjne.