RACHUNKI BANKOWE

Numer rachunku Kancelarii Adwokackiej Adwokata Doktora Michała Świąder do wpłat opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności adwokackie.

Przelewy proszę dokonywać na wskazany niżej rachunek bankowy:

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Michał Świąder
ul. Mikołaja Kopernika 72 lok. 171
90 – 553 Łódź
mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
skr. poczt. 728

77 1140 2004 0000 3102 7482 7961

Kod BIC/SWIFT:
Klienci indywidualni, firmowi i private banking: BREXPLPWMBK

Klienci MSP i korporacje: BREXPLPWXXX


Numer rachunku bankowego Kancelarii Adwokackiej Adwokata Doktora Michała Świąder przeznaczonego do wpłat:

  1. kwot na uiszczenie opłat sądowych;
  2. kwot na uiszczenie zaliczek na wydatki i wydatków;
  3. kwot na uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa;
  4. kwot na pokrycie kosztów przejazdu.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Michał Świąder
ul. Mikołaja Kopernika 72 lok. 171
90 – 553 Łódź
mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
skr. poczt. 728

75 1140 2004 0000 3902 7930 4931