PRAWO SPÓŁDZIELCZE I LOKALOWE

Adwokat dr Michał Świąder w ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się również sprawami z zakresu prawa lokalowego oraz prawa spółdzielczego. 

Pomoc prawna w wyżej wskazanej materii może dotyczyć kwestii związanych z:

 1. najmem lokali mieszkaniowych,
 2. najmem okazjonalnym lokali mieszkaniowych,
 3. obowiązkami i prawami lokatorów,
 4. obowiązkami i prawami właścicieli lokali mieszkalnych
 5. podwyższeniem czynszu najmu,
 6. waloryzacją czynszu najmu,
 7. wypowiadaniem umów najmu lokali mieszkalnych,
 8. opróżnieniem lokali mieszkalnych (eksmisją),
 9. nabyciem uprawnień do lokalu socjalnego,
 10. ochroną praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 11. analizą umów deweloperskich,
 12. uzyskaniem odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,
 13. dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej,
 14. zawieraniem i analizą umów o kredyt kont raktowy,
 15. wyodrębnianiem na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
 16. analizą zawieranych ze spółdzielniami mieszkaniowymi umów o budowę lokalu,
 17. analizą zawieranych ze spółdzielniami mieszkaniowymi umów przeniesienia własność lokalu mieszkalnego.

 

Adwokat dr Michał Świąder prowadzi także obsługę prawną wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego.