STRONA GŁÓWNA

 Kancelaria Adwokacka Adwokat Doktor Michał Świąder

ul. Mikołaja Kopernika 72, lokal numer 171 (klatka F)
90-553 Łódź
Tel. kom. 604514160
e-mail:

Usługi prawne świadczone przez adwokata doktora Michała Świądra są dedykowane przedsiębiorcom, jak również osobom fizycznym i prawnym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W ramach swojej praktyki zawodowej adwokat dr Michał Świąder zapewnia swoim Klientom skuteczną oraz terminową pomoc prawną z wykorzystaniem nieszablonowych rozwiązań. 

Praktyka Kancelarii koncentruje się na sprawach z zakresu prawa upadłościowego (w tym także sprawach z zakresu upadłości konsumenckiej), egzekucyjnego oraz restrukturyzacyjnego.

 Adwokat dr Michał Świąder świadczy pomoc prawną również w sprawach z zakresu:

prawa rodzinnego, prawa umów, prawa odszkodowań, prawa rzeczowego i lokalowego, prawa pracyprawa spadkowego, prawa administracyjnego, prawa oświatowego, prawa gospodarczego oraz prawa spółek


BLOG PRAWNICZY 

poświęcony zagadnieniom prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego…
Czytaj więcej

EGZEKUCJA SĄDOWA
I ADMINISTRACYJNA

Adwokat Dr Michał Świąder udziela pomocy prawnej w kwestiach dotyczących: postępowania klauzulowego, postępowania zabezpieczającego, sądowego postępowania egzekucyjnego oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Doradzamy dłużnikom, przeciwko którym prowadzona jest egzekucja sądowa lub administracyjna, a także wierzycielom poszukującym zaspokojenia swoich wierzytelności. Kancelaria prowadzi także sprawy zainicjowane wniesieniem powództwa opozycyjnego lub interwencyjnego …
Czytaj więcej

PRAWO
UPADŁOŚCIOWE

Upadłość ma na celu likwidację majątku upadłego i podział funduszów pomiędzy wszystkich wierzycieli. Stanowi ona egzekucję uniwersalną, w odróżnieniu od egzekucji singularnej prowadzonej według zasad kodeksu postępowania cywilnego. Kancelaria świadczy pomoc prawną na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jak i na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz właściwego postępowania upadłościowego. Udzielamy wsparcia prawnego niewypłacalnym przedsiębiorcom –  dłużnikom/upadłym na wszystkich etapach postępowania upadłościowego. Zapewniamy obsługę prawną osób fizycznych, które prowadziły lub prowadzą działalność gospodarczą, jak również świadczymy pomoc prawną pozostałym przedsiębiorcom np. spółkom prawa handlowego i ich wspólnikom …
Czytaj więcej

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 

Kancelaria udziela także wsparcia prawnego w procesie restrukturyzacji niewypłacalnego bądź zagrożonego niewypłacalnością podmiotu w ramach czterech dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego. Procedura restrukturyzacyjna ma za zadanie uniknięcie ogłoszenia upadłości. Jej podstawą jest poprawa relacji z wierzycielami (zawarcie układu), nawiązanie nowych relacji biznesowych z kontrahentami oraz znalezienie nowego rynku zbytu na usługi oferowane przez dłużnika. Wielość postępowań daje możliwość wyboru formy restrukturyzacji dostosowanej do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, w określonej sytuacji prawno-ekonomicznej
Czytaj więcej

UPADŁOŚĆ
KONSUMENCKA

Zdarza się, że z różnych przyczyn nie jesteśmy w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W takich wypadkach rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Podstawowym celem postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych – bez różnicowania na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą bądź nieprowadzącą takiej działalności jest „Nowy Start”, tj. oddłużenie, czyli umorzenie wymagalnych zobowiązań niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym. Ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw wprowadzono rewolucyjne zmiany w postępowaniu upadłościowym. Od wejścia w życie wspomnianej nowelizacji (24 marca 2020 r.) upadłość konsumencka jest dostępna dla szerokiego grona osób borykających się z problemami finansowymi. Mogą ją bez przeszkód ogłosić osoby, których zadłużenie wynika z prowadzonej w przeszłości działalności gospodarczej. Adwokat dr Michał Świąder zajmuje się sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej na wszystkich ich etapach, niezależnie od stopnia skomplikowania oraz stanu zadłużenia
Czytaj więcej

ADWOKAT


Doktor Michał Świąder jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczął w toku studiów praktykując w kancelariach adwokackich i radcowskich. W 2008 r. studiował na Wydziale Prawa Radboud University Nijmegen w Holandii. 

Czytaj więcej

FORMULARZ KONTAKTOWY


  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon

  Temat

  Treść wiadomości

  captcha przepisz kod jaki widzisz

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Świąder (ul. Mikołaja Kopernika 72, lok. 171, 90 - 553 Łódź) w celu świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług prawnych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji prawniczej. 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia pomocy prawnej na podstawie zawartej umowy. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do udzielenia Państwu pomocy prawnej. 3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być adwokaci i aplikanci adwokaccy oraz obsługujące kancelarię biuro księgowe, przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie ograniczone do niezbędnego zakresu umożliwiającego prawidłowe świadczenie pomocy prawnej oraz rozliczenie księgowe. 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji pomocy prawnej objętej umową. 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych i prawo do przenoszenia danych. 7. Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO

  KONTAKT

  Kancelaria Adwokacka
  Adwokat Dr Michał Świąder
  tel. kom. 604514160

  ul. Mikołaja Kopernika 72
  90-553 Łódź,
  lokal numer 171 (klatka F)

  tel. (42) 207 – 24 – 29
  tel./fax (42) 689 – 01 – 41

  kontakt@adwokat-swiader.pl
  ms@kancelaria-swiader.pl

  Czytaj więcej

  Partnerska Kancelaria adwokata i doradcy restrukturyzacyjnego