KLIENT INDYWIDUALNY (KONSUMENT)

Kancelaria prowadzi obsługę Klientów indywidualnych we wszelkich aspektach ich życia prywatnego oraz zawodowego.

Kancelaria oferuje Klientom indywidualnym pomoc prawną obejmująca porady prawne oraz prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Adwokat Michał Świąder specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu upadłości konsumenckiej oraz prawa egzekucyjnego (sądowego jak i administracyjnego).