OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁDZIELNI

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Świąder oferuje kompleksowe doradztwo i pomoc prawną obejmującą prawo spółdzielcze. Adwokat Michał Świąder doradza Klientom jak prawidłowo prowadzić działalność spółdzielni, spółdzielni mieszkaniowych oraz spółdzielni socjalnych. Reprezentujemy również członków spółdzielni w sporach ze spółdzielniami.

Zakres usług Kancelarii obejmuje:

 1. bieżącą obsługę prawną spółdzielni, spółdzielni socjalnych oraz spółdzielni mieszkaniowych, z uwzględnieniem specyfiki tych podmiotów,
 2. doradztwo w kwestiach dotyczących zakładania, prowadzenia działalności, łączenia, podziału oraz likwidacji spółdzielni, spółdzielni socjalnych oraz spółdzielni mieszkaniowych.
 3. doradztwo w zagadnieniach dotyczących tematyki restrukturyzacji oraz upadłości spółdzielni,
 4. prowadzenie sporów sądowych w imieniu spółdzielni i jej członków, w tym związanych z wykluczeniem lub wykreśleniem ze spółdzielni,
 5. przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji wewnątrzspółdzielczej w tym regulaminów, uchwał, zarządzeń organów spółdzielni,
 6. doradztwo i pomoc prawna przy organizacji walnych zgromadzeń spółdzielni,
 7. opracowywanie spółdzielczych umów o pracę,
 8. opracowywanie wniosków o wsparcie finansowe dla spółdzielni,
 9. opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów bądź ich sporządzanie,
 10. opiniowanie pod względem formalnoprawnym dokumentacji przetargowej,
 11. udzielanie porad prawnych, wskazówek czy wyjaśnień pracownikom Spółdzielni w ramach,
  wykonywanych obowiązków służbowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 12. doradztwo w przedmiocie przekształcania, podziału, likwidacji i upadłości spółdzielni mieszkaniowych,