KLIENT BIZNESOWY I INSTYTUCJONALNY

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Świądra zapewnia stałe i kompleksowe doradztwo prawne od chwili wprowadzania podmiotu gospodarczego na rynek, aż do zakończenia działalności.

Adwokat dr Michał Świąder świadczy w pełni profesjonalną i dobraną pod kątem indywidualnych potrzeb klientów obsługę prawną przedsiębiorstw. Zapewniamy fachowe wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej. Usługi doradcze świadczymy na rzecz firm funkcjonujących w Polsce, także tych generujących kapitał zagraniczny, i działających poza granicami naszego kraju.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Świądra udziela wsparcia przedsiębiorcom poczynając od wyboru najkorzystniejszej formy organizacyjno-prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa, przez sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów zawieranych w trakcie prowadzonej działalności oraz bieżącą obsługę korporacyjną, a także towarzyszymy w procesie likwidacji oraz prowadzeniu postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego.

Adwokat Michał Świąder zajmuje się również obsługą prawną stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni w tym spółdzielni mieszkaniowych.