ODSZKODOWANIA

Działalność Kancelarii Adwokackiej Adwokata Michała Świąder ma na celu również zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za:

  • Błędy lekarskie (medyczne);
  • Zakażenie szpitalne;
  • Wykonanie zabiegu medycznego bez zgody pacjenta;
  • Odmowę udzielenia świadczeń zdrowotnych;
  • Naruszenie innych praw pacjenta.

Dzięki ścisłej współpracy ze środowiskiem medycznym gwarantujemy szczegółową analizę każdej sprawy pod kątem zasadności dochodzonego roszczenia.

Kancelaria oferuje także pomoc prawną na rzecz osób poszkodowanych w:

  • Wypadkach komunikacyjnych;
  • Wypadkach przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy;
  • Wypadkach w gospodarstwie rolnym;
  • Wypadkach wynikających z zaniedbań obowiązków.

Pomagamy również w dochodzeniu należnych odszkodowań z tytułu uszkodzonego lub skradzionego mienia oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Pomagamy także uzyskać stosowane zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Aby dokonać oceny zasadności dochodzonego roszczenia prosimy o pobranie i wypełnienie ankiety do której zostaniecie Państwo skierowani po kliknięciu w poniższy link:

Ankieta

ANKIETA

Po jej wypełnieniu prosimy o odesłanie jej poczta elektroniczną na kontakt@adwokat-swiader.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Kancelarii:

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Michał Świąder

ul. Mikołaja Kopernika 72 lok. 171

90 – 553 Łódź