OBSŁUGA PRAWNA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Świąder świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą prawną stowarzyszeń i fundacji (zarówno prowadzących działalność gospodarczą jak i nieprowadzących działalności gospodarczej).

Oferta Kancelarii Adwokackiej Adwokata Michała Świąder obejmuje pomoc w zakładaniu stowarzyszenia lub fundacji, rejestracji ich w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. Pomagamy również w bieżącej obsłudze organizacji pozarządowych. W zakres świadczonych usług wchodzi w szczególności:

 1. przygotowanie aktów założycielskich organizacji (statutów),
 2. przeprowadzanie zebrań założycielskich stowarzyszeń,
 3. rejestracja organizacja w KRS wraz z zastępstwem prawnym w zakresie rejestracji,
 4. doradztwo dla organów nadzorczych i organów zarządczych,
 5. obsługa prawna posiedzeń organów nadzorczych i organów zarządczych,
 6. weryfikacja bieżących dokumentów organizacji kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie,
 8. przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją organizacji,
 9. reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej,
 10. opiniowanie i projektowanie umów,
 11. bieżące konsultacje prawne,
 12. przeprowadzenie procedur związanych z zakończeniem działalności i likwidacją stowarzyszenia lub fundacji,
 13. doradztwo w kwestiach związanych z uzyskiwaniem statusu organizacji pożytku publicznego.