ADWOKAT

Adwokat doktor Michał Świąder jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczął w toku studiów praktykując w kancelariach adwokackich i radcowskich. W 2008 r. studiował na Wydziale Prawa Radboud University Nijmegen w Holandii. 

W 2010 roku Michał Świąder został wpisany na listę aplikantów adwokackich Łódzkiej Izby Adwokackiej. Aplikację adwokacką odbył w latach 2010 – 2013, a w 2013 roku zdał egzamin adwokacki. W tym samym roku został przyjęty w poczet łódzkiej palestry.

W 2009 roku Michał Świąder rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Postępowania Cywilnego (II), które ukończył 26 września 2014 r. Głównym polem jego zainteresowań naukowych są zagadnienia związane z procedurą upadłościową i procedurami restrukturyzacyjnymi. Michał Świąder w 2018 roku skończył opracowywać dysertację doktorską dotyczącą pozycji prawnej sędziego – komisarza w postępowaniu upadłościowym. 

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu w dniu 21  grudnia 2018 r. na podstawie przedstawionej przez Michała Świądra rozprawy doktorskiej pod tytułem “Sędzia – komisarz jako organ postępowania upadłościowego” podjęła uchwałę o nadaniu Michałowi Świąder stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa specjalność: postępowanie cywilne. 

Adwokat dr Michał Świąder pełni funkcje przewodniczącego zarządu jednej z większych Wspólnot Mieszkaniowych w Łodzi.

Rejestr adwokatów

.resized_40x40_linked .resized_40x40_goldenline


Publikacje

Rozdziały w monografiach:

  1. „Prawo sprzyjające realizacji Polityki II szansy w Polsce, rekomendacje zmian”, Współautor ekspertyzy sporządzonej na potrzeby projektu Polityka Drugiej Szansy realizowanego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości.

Artykuły:

  1. „Warunki formalne oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego oraz wniosku o zezwolenie na wszczęcie takiego postępowania”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego Nr 1 z 2010 roku.
  2. „Rola sędziego – komisarza w postępowaniu o wyłączenie z masy upadłości”, Czasopismo Krajowej Izby Syndyków FENIX PL Nr 2 z 2013 roku.

Głosy:

    1. Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego z 23 października 2007 roku, III CZP 91/2007, Czasopismo Krajowej Izby Syndyków Fenix PL nr 4 z 2011 roku.
    2. „Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości”, Glosa do wyroku TK z 15 maja 2012 r., (P 11/10, Dz. U. z 2012 r. poz. 578), Monitor Prawniczy nr 13 z 2013 roku.