OBSŁUGA PRAWNA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Świąder świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie stałej obsługi Wspólnot Mieszkaniowych jak również występuje w indywidualnych, konkretnych sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wspólnot.

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię, oferujemy obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych.

Adwokat Michał Świąder:

  • przygotowuje umowy cywilnoprawne, których stroną jest wspólnota mieszkaniowa;
  • opracowuje oraz opiniuje projekty uchwał, regulaminów i statutów wspólnoty mieszkaniowej;
  • windykuje należności od dłużników wspólnoty mieszkaniowej;
  • pomaga w zwoływaniu, przygotowaniu i przeprowadzaniu zebrań wspólnot mieszkaniowych;
  • reprezentuje wspólnoty mieszkaniowe w postępowaniach sądowych oraz monitoruje ich etapy;
  • reprezentuje wspólnoty mieszkaniowe w procesach o eksmisje z lokalu;
  • udziela wsparcia prawnego zarządcom, zarządcom oraz administratorom wspólnot mieszkaniowych.

Kompleksowa obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych to również:

  • dochodzenie należności od deweloperów
  • dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynków
  • regulacje prawne nieruchomości