UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Adwokat Dr Michał Świąder zajmuje się sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej, które prowadzi na terenie całego kraju.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe prowadzące do całkowitego oddłużenia (umorzenia zobowiązań finansowych) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – konsumenta.

W Kancelarii Adwokackiej Adwokata Doktora Michała Świąder Możecie Państwo uzyskać poradę prawną między innymi na temat:

 • przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • wpływu ogłoszenia upadłości konsumenckiej na sytuację majątkową dłużnika i jego rodziny,
 • przyczyn oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • składu masy upadłości upadłego dłużnika – konsumenta,
 • ile wynagrodzenia za pracę może zająć syndyk,
 • ile renty względnie emerytury będzie ulegało potrąceniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w razie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Działalność adwokata dr. Michała Świąder obejmuje:

 • dokonywanie analizy prawno – finansowej dłużnika pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • reprezentowanie w postępowaniu przed sądem upadłościowym w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • reprezentowanie klientów w toku właściwego postępowania upadłościowego prowadzonego po ogłoszeniu upadłości,
 • reprezentowanie na posiedzeniu w przedmiocie planu spłaty wierzycieli,
 • zaskarżanie niekorzystnych decyzji i rozstrzygnięć sądu upadłościowego oraz sędziego – komisarza,
 • kontrolowanie aktywności syndyka pod kątem jej zgodności z przepisami prawa jak i interesem uczestników postępowania,
 • sporządzanie wniosków o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty oraz skarg kasacyjnych na postanowienia sądu II instancji w przedmiocie ustalenia planu spłaty,
 • sporządzanie w imieniu upadłego wniosków o zmianę ustalonego planu spłaty oraz wniosków o zezwolenie na dokonanie czynności prawnych mających wpływ na wykonanie planu spłaty,
 • sporządzanie w imieniu wierzycieli wniosków o uchylenie planu spłaty,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie wniosku o uchylenie planu spłaty.

Jeśli macie Państwo pytania związane z tematyką upadłości konsumenckiej proszę je zadać poprzez e-mail , formularz kontaktowy, bądź za pośrednictwem profilu Kancelarii na Facebooku.

Imię i nazwisko*

E-mail:*
Numer telefonu:

-

Temat:*
Wysokość zadłużenia:*

Opis sprawy:*
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Świąder (ul. Mikołaja Kopernika 72, lok. 171, 90 - 553 Łódź) w celu świadczenia przez Administratora Danych Osobowych usług prawnych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji prawniczej. 2. Zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach wynikających z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO *

Przepisz znaki z poniższego obrazka:

* Pola wymagane

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Michał Świąder

ul. Mikołaja Kopernika 72
lokal numer 171
90-553 Łódź

Tel.(42) 207 – 24 – 29
Tel./fax(42) 689 – 01 – 41
Tel. kom.604514160

e-mail:
kontakt@adwokat-swiader.pl
ms@kancelaria-swiader.pl