PRAWO ADMINISTRACYJNE

Kancelaria zajmuje się również sprawami z zakresu prawa administracyjnego. Adwokat Michał Świąder oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz reprezentowania klientów przed właściwymi organami oraz sądami administracyjnymi.

Zakres usług prawnych ze wskazanej dziedziny prawa obejmuje między innymi: 

 1. sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych,
 2. sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów,
 3. sporządzanie skarg do sądów administracyjnych na ostateczne decyzje,
 4. reprezentowanie klienta przed organami administracyjnymi I i II instancji, w tym centralnymi i naczelnymi,
 5. reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi I i II instancji,
 6. doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa budowlanego i prawa zagospodarowania przestrzennego: 
  • sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę
  • zawiadamianie organów Inspekcji Budowlanej o nieprawidłowościach w toku budowy
 7. doradztwo prawne w zakresie prawa wizowego oraz prawa cudzoziemców,
 8. pomoc prawną w sprawach  z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.