AKTUALIZACJA – funkcjonowanie Kancelarii Adwokackiej Adwokata Dr. Michała Świądra w okresie epidemii spowodowanej przez koronawirusa SARS – CoV-2

Informuję, że przywrócony został “normalny” tryb pracy Kancelarii Adwokackiej Adwokata Dr. Michała Świądra. Zapraszam do umówienia wizyty w siedzibie Kancelarii. Rekomenduję jednak korzystanie o ile to możliwe z pomocy prawnej świadczonej zdalnie.